Close

Hypotes

Ett syfte kan specificeras och konkretiseras med en hypotes som ett alternativ eller komplement till en frågeställning. En hypotes är ett kvalificerat påstående eller en förutsägelse baserad på den befintliga kunskapen och de befintliga teorierna inom ett visst ämnesområde. Du förutsäger alltså hur du förväntar dig att resultatet i din undersökning ska se ut. Ett viktigt krav på en hypotes är att den ska kunna verifieras eller falsifieras. Om vi använder exemplet med fåglarna ovan, kan en hypotes se ut så här: ”Antalet fåglar vid fågelbordet ökar med sjunkande temperatur .” Informationsinsamlingen ska då riktas på ett sådant sätt att du med hjälp av dina resultat kan verifiera eller falsifiera hypotesen. Dina resultat ska alltså kunna ge stöd för att du ska kunna säga ”hypotesen stämmer” eller ”hypotesen stämmer inte”.