Close

Alla fenomens fyra aspekter

Alla fenomen (såväl ting som idéer) i universum kan betraktas ur åtminstone fyra aspekter – innehåll, form, struktur och funktion.

  • Innehåll; fenomenets beståndsdelar
  • Form; fenomenets yttre uppbyggnad/utseende
  • Struktur; fenomenets inre uppbyggnad/inre organisation
  • Funktion; fenomenets uppgift/syfte, i en större helhet än fenomenet självt, sett ur något perspektiv

Exempel; en atom, en religion, liberal demokrati, ett äpple