Close

Om oss

Vi som sedan hösten 2014 arbetat med detta projekt, som nu mynnat ut i denna portal, är sex lektorer anställda vid Finnvedens gymnasium i Värnamo respektive Katedralskolan i Växjö. Portalens delar har under arbetets gång delats upp med utgångspunkt i våra olika kompetensområden och de specifika erfarenheter vi har av att bedriva forskning inom dessa. Vår ambition, som beskrivs i introduktionsdelen, har varit att ta ett helhetsgrepp runt gymnasiearbetet och att försöka handleda, besvara och ge lösningar på några av de frågor och hinder som vi själva stött på.

Utvecklingen av denna portal är en pågående process, men under läsåret 15/16 kommer vi att erbjuda möjligheten att arbeta med det handledningsmaterial och stöd som vi hittills arbetat fram. Målet är att mot bakgrund av våra användares värdefulla synpunkter vidareutveckla denna portal till ett fullt utvecklat digitalt läromedel, med de möjligheter som då tillkommer.  Hör gärna av dig om du har frågor eller vill veta mer om hur man kan arbeta med Vägar till gymnasiearbetet!

Författarna

Lars Arvidsson

Lars Arvidsson är lektor i geografi och lärare i samhällskunskap på Katedralskolan i Växjö, Växjö kommun.

Lars undervisar i Geografi, Hållbart samhällsbyggande och i Samhällskunskap (1b, 2 och 3). Sedan 2011 har Lars handlett (eller varit medbedömare av) drygt 100 gymnasiearbeten. Lars undervisar huvudsakligen på de samhällsvetenskapliga och naturvetenskapliga programmen.  Våren 2011 avlade Lars en licentiatexamen  i geografi vid forskarskolan i Geografi, Uppsala universitet. Forskningsområdet var politiska mål och hållbar utveckling avseende offentligt serverad mat  i Växjö kommun (Titel: Från mål till måltid).

e-post: lars.arvidsson@vaxjo.se

Tomas Jemsson

Tomas Jemsson är gymnasielektor i fysik och undervisar i matematik och fysik på Finnvedens Gymnasium i Värnamo.

Sedan 2011 har Tomas handlett ett tiotal gymnasiearbeten. Januari 2015 avlade Tomas sin licentiatavhandling med titeln Time Correlated Single Photon Spectroscopy on Pyramidal Quantum Dotsvilken handlar om lågdimensionella halvledarstrukturers (kvantprickars) optiska egenskaper. 

e-post: tomas.k.jemsson@edu.varnamo.se

Olle Larsson

Lektor i historia vid Katedralskolan i Växjö

e-post: olle.larsson@vaxjo.se

Martin Röllgårdh

Martin Röllgårdh är lektor i geografi och lärare i samhällskunskap och historia vid Finnvedens gymnasium, Värnamo kommun.

Martin undervisar i Geografi, Politik och hållbar utveckling samt vissa år även på kurser i Samhällskunskap och Historia. Har sedan 2011, tillsammans med Tobias Wirén, handlett ca 280 elever i samband med projektarbetet och gymnasiearbetet på det samhällsvetenskapliga programmet. Tog licentiatsexamen våren 2011 i geografi vid forskarskolan i Geografi, Uppsala universitet. Forskningsområdet var ekonomisk geografi och rörde analyser av bilder av lokal näringslivsutveckling i Värnamo kommun.

e-post: martin.l.rollgardh@edu.varnamo.se

Tobias Wirén

Tobias Wirén är verksam som lektor i historia vid Finnvedens Gymnasium, Värnamo kommun.

Tobias undervisar i ämnena historia, religion och filosofi. Tillsammans med Martin Röllgårdh har han sedan 2011 handlett cirka 280 studenter på Projekt- och Gymnasiearbetskursen. Tobias doktorsavhandling i historia med titeln Ideologins apparatur handlar om hur kyrka, skola och stat samarbetade under 1600- och 1700-talen i Sverige.

e-post: tobias.c.wiren@edu.varnamo.se

Ola Österström

Ola Österström är lektor i biologi och lärare i geografi och naturkunskap vid Katedralskolan i Växjö.

Ola undervisar i biologi, geografi och naturkunskap, mestadels på Naturvetenskapsprogrammet och International Baccalaureate. Har handlett ett 100-tal elever i samband med projektarbetet och gymnasiearbetet, flertalet på det naturvetenskapliga programmet. Avlade doktorsexamen i biologi våren 2013 vid Linnéuniversitetet. Forskningsområdet var cell- och organismbiologi och avhandlingen fokuserar på jämförande studier av fåglars embryonalutveckling och speciellt vilken betydelse äggskalet har.

e-post: ola.osterstrom@vaxjo.se