Close

Fem grundläggande antaganden i alla vetenskaper

Våra rums- och tidsbegrepp spelar en viktig roll för vår karta över verkligheten. De hjälper till att ordna tingen och skeendena i vår omgivning, och är därför av allra största betydelse inte bara i vårt vardagsliv, utan också i våra försök att förstå naturen genom vetenskapen och filosofin. Alla teorier inom vetenskaperna kräver ett rums- och tidsbegrepp för att kunna formuleras. VAR hände VAD? Och NÄR hände VAD? Även du kommer att brottas med några av de grundläggande rums- och tidsteoriernas begrepp i ditt gymnasiearbete. Oavsett vilket ämne du väljer och vilket vetenskapligt område du kommer att jobba inom så kommer du att arbeta med olika former av egenskapsbestämningar och kausalitet, alltså teorier om hur objekt och krafter är funtade och teorier om sambanden mellan olika ting och krafter.

Vi ska därför i detta kapitel titta lite närmare på fem av de antaganden och begrepp som ligger till grund för alla vetenskaper. Ju mer tid och eftertanke du lägger på att förstå de objekt och krafter som är i rörelse inom den situation som valt att studera i ditt gymnasiearbete, desto större kommer din förståelse och förmåga att ge förklaringar till vad du kunnat se i din studie att bli.

De fem antagandena som allt vetenskapligt arbete bygger på gäller:

  1. Alla fenomen kan beskrivas ha olika egenskaper.
  2. Alla fenomen kan avgränsas och definieras.
  3. Alla fenomen (såväl ting som idéer) kan betraktas ur åtminstone fyra aspekter.
  4. Det är möjligt att kartlägga relationerna och sambanden mellan fenomen och krafter.
  5. Falsifierbarhet/verifierbarhet