Close

Kausalitet i verkligheten och i teorin

Kausalitet ägnar tid åt relationerna och sambanden mellan fenomen och krafter. En viktig logisk princip inom de empiriska vetenskaperna är att det inte kan finnas en effekt utan att det finns en orsak någonstans i bakgrunden. Lite lättare uttryckt kan man säga att allt har en orsak.

Tänk dig en vardaglig situation: om du värmer en kastrull med vatten på en tillräckligt varm spisplatta så kokar vattnet efter en stund. Den ena händelsen (vattnets kokande) inträffar nära den andra händelsen (spisplattans stegrande temperatur) i tid och rum. Om det ena fenomenet förändras (plattans temperatur sjunker) så förändras det andra (vattnets temperatur) på samma sätt om och om igen. Detta har inträffat inte bara en gång, utan inträffar varje gång du vrider upp värmen tillräckligt på spisplattan. Det finns alltså någon form av regelbundenhet i situationen. Något (vattnets temperatur) förändrar sig i relation till hur något annat förändrar sig (plattans temperatur). Plattans temperatur förändrar alltid vattnets temperatur och aldrig det motsatta; det är alltså aldrig så att vattnets temperatur får spisplattan att bli över 100 grader varm. En egenskap vatten har är ju att det inte börja koka av sig självt utan kräver någon yttre energi för att atomerna ska börjar röra sig. Att vattnet kokar är en effekt (verkan) av att värmen på plattan är tillräckligt hög (orsak).

I vetenskapliga sammanhang säger man att det finns en kausalitet om det finns en relation mellan två eller flera fenomen i tiden och rummet. I situationen med det kokande vattnet på spisen finns det minst sex fenomen eller sammanhang (variabler) att ta i beräkningen; tiden, spisen, vattnets värme, plattans värme, kastrullen och omgivande lufts temperatur. I vår vardag är det sällan vi som vuxna ställs inför orsakssamband vi inte någon gång stiftat direkt eller indirekt bekantskap med. Vi vet (eller tror oss veta) att vattnets kokande är beroende av plattans värme. Skulle du hävda att vattnets kokande beror på den store spisandens välvilja skulle du bli betraktad med skeptiska blickar och höjda ögonbryn.

Inom vetenskapsteorin säger man att det samband som finns mellan plattans värme och vattnets kokande är ett nödvändigt samband.