Close

Till och för lärare och elever på gymnasieskolans högskoleförberedande program

Vägar till gymnasiearbetet är tänkt som ett läromedel, men inte i eller om ett ämne utan i – och kanske än mera om – gymnasiearbetet.

Av namnet gymnasiearbete framgår att det är ett ”arbete” som ska genomföras under ”gymnasiet”. Vad är det du som elev förväntas göra och presentera och vilken roll har du som lärare och handledare när du inte i första hand jobbar med ditt ämne?

Under arbetet med Vägar till gymnasiearbetet och framförallt det innehåll vi nu presenterar har vi som står bakom haft en utmanande tanke i bakhuvudet; nämligen att det här ska bli ett läromedel som ska kunna fungera för två olika målgrupper – lärare och elever på gymnasieskolans högskoleförberedande program. Du som läsare tillhör alltså mest sannolikt någon av de här grupperna, såvida du inte är skolledare, kanske förälder till en gymnasieelev, eller att du på något annat sätt har en koppling till eller intresse av att förstå mer kring gymnasiearbetet. Välkommen som läsare du också. Välkommen att gå på djupet med en verklig nyhet i svensk gymnasieskola.