Close

Argumenterande text

Ett gymnasiearbete kan inom vissa ämnen utgöras av en argumenterande text, som bygger på att författaren lägger fram och argumenterar för en specifik ståndpunkt. I texten redogörs det för vilka stöd som finns för och emot den valda ståndpunkten (författarens argument och motargument). Arbetet kan avslutas med en upprepning av ståndpunkten och en uppmaning till läsaren. Upplägget på texten blir på så vis lite annorlunda jämfört med en utredande text.