Close

Den vetenskapliga frågeställningen

Under din skoltid har du som elev säkert känt ett större intresse för vissa skolämnen och ett mindre för andra. Kanske har du funnit ett riktigt favoritämne. Kanske har du blivit riktigt intresserad av ett speciellt ämnesområde men känt ”varför kan vi inte arbeta med det här i skolan” eller ”det här skulle jag vilja veta mycket mer om”. Känner du igen dig i någon av dessa situationer, ja då har kanske du ett bra uppslag för ett gymnasiearbete!

Gemensamt för de studieförberedande gymnasieprogrammen är att de förbereder dig för fortsatta studier på högskolor och universitet. Det som framför allt genomsyrar utbildningarna vid dessa instanser är deras förankring i vetenskap. Gymnasiearbetet har som syfte att visa att eleven är förberedd för högskolestudier. I stor utsträckning handlar detta om att eleven ska visa att hon eller han har en viss insikt i det vetenskapliga arbetssättet.

Ju bättre insatt du är i ämnesområdet, desto lättare är det att formulera ett relevant och vetenskapligt syfte.

Utgångspunkten vid ett vetenskapligt arbete är att ringa in ett område som man vill fördjupa sig i. Orientera dig i ämnesområdet genom att aktivt söka information. Ofta kan det vara lämpligt att börja med övergripande textböcker, t.ex. din lärobok i ämnet. Fördjupa dig ytterligare genom att söka ämnesspecifika böcker, artiklar, rapporter och andra publikationer. Även om man har tidiga tankar om vad man specifikt vill göra är det värdefullt att sätta sig in i ämnesområdet ytterligare. Därefter är det dags att formulera ett syfte, vilket mer specifikt anger inriktningen och ramarna för din undersökning eller studie. En fördel med att vara lite påläst innan undersökningen eller studien tar form är att du får en insikt i vad andra har gjort. Vilka obesvarade frågor finns?  Vad är rimligt att göra inom ramen för ett gymnasiearbete? Finns det någon studie som du kan utgå ifrån, använda som bas eller göra en liknande studie? Ju bättre insatt du är i ämnesområdet, desto lättare är det att formulera ett relevant och vetenskapligt syfte. Vad menas då med detta senare begrepp?